لاجیستوپک

فریت بار و خدمات تخصصی بسته بندی بار

لاجیستوپک ارائه دهنده خدمات بسته بندی تخصصی و فریت بار می باشد. این شرکت تمرکز کاری خود را بر مبنای ارائه سرویس های تخصصی برپایه شبکه های مجازی قرار داده است. همچنین این گروه خدمات بسته بندی تخصصی رابنابر اصول و استانداردهای صنعت بین المللی حمل و نقل هوایی ارایه میدهد. این استانداردها از طریق نهاد های بین المللی کنترل شده و روزانه ، ماهانه و سالیانه ارزیابی مجدد میشود.

electric-appliance

بسته بندی تخصصی لوازم منزل

danger

بسته بندی تخصصی کالای خطرناک

box

بسته بندی اضافه بار مسافری

parcel

بسته بندی تخصصی کالای تجاری

ساخت جعبه چوبی

ساخت انواع جعبه چوبی برای فریت بار مسافری و فریت بار تجاری

انواع کالا، روزانه در پروژه های بسته بندی و حمل هوایی و یا حمل دریایی، در سرتاسر دنیا جابجا میشوند. بعضی از لوازم منزل ارزش معنوی یا مادی ویژه ای برای صاحب خود دارند. این لوازم نیاز به مراقبت ویژه در طول پروژه ارسال بار به مقصد نهایی را طالب می باشند. بطور مثال بوفه ، ویترین ، پیانو ، لوستر ، تابلوهای نفیس فرش ، تابلوهای نقاشی گران بها ، آینه و مجسمه ها به دلیل ارزش مادی آن ها و گاها به دلیل ارزش معنوی که اینگونه وسایل برای صاحب خود دارند می بایست با دقت دو چندان بسته بندی و بارچینی شده و با خیال راحت به مقصد نهایی به دست گیرنده کالا برسد.

شرکت لاجیستوپک تجربه سالیان متمادی در بسته بندی تخصصی انواع لوازم منزل را دارا میباشد. این شرکت میتواند درجهت سلامت بارشما و باتهیه انواع جعبه چوبی، بسلامت رسیدن بارشما درپروژه فریت بار را تضمین نماید. جعبه های چوبی تهیه شده در کارگاه نجاری این گروه سلامت صدها پروژه فریت بار را تابه امروز تامین نموده. این اطمینان نیزمی تواند بشماکه بدنبال بسته بندی مناسب جهت لوازم منزل خود  یا تجهیزات علمی وفرهنگی هستید، منتقل شود. پس از استفاده از این جعبه ها، بار شما بدون هیچگونه دغدغه، بسلامت به مقصد نهایی خواهد رسید.

مسافرین توجه داشته باشند بعضی از لوازم منزل بجهت حساسیت فیزیکی، ارزش مادی یامعنوی ، حتما می بایست از دقت دوچندان و استحکام بیشتر در بسته بندی آن ها به هنگام حمل هوایی و یا حمل دریایی ، اطمینان حاصل کرد. بعضی از وسایل منزل مانند اینه ، تابلوی نقاشی ، لوستر ، بوفه و ویترین ، شیشه میز ناهارخوری بعلت حساسیت فیزیکی و شکننده بودن می بایست درطول پروسه حمل طولانی هوایی ویا دریایی درون جعبه های مستحکم قرار گرفته تا اطمینان جهت بسلامت رسیدن آن ها در مقصد بعمل آید. تمامی شرکتهای حمل هوایی از پذیرش اینگونه بارهای حساس بدون داشتن بسته بندی مناسب وجعبه چوبی مستحکم خودداری بعمل میاورند. بعضی ازبارها مانندیادگار نسلهای قبل، لوازم آنتیک و عتیقه بجهت ارزش مادی ومعنوی آنها میبایست درون جعبه چوبی مستحکم قراربگیرند. تا از بسلامت رسیدن آن ها در طول حمل بار هوایی یا حمل دریایی طولانی اطمینان حاصل نمود.

آشنایی با انواع خدمات فریت بار

فریت بار مسافری و فریت بار تجاری به سرتاسر دنیا

انبارداری

انبارداری لوازم منزل و لوازم فریت بار مسافری