لاجیستوپک ارائه دهنده خدمات بسته بندی تخصصی و فریت بار می باشد. این شرکت تمرکز کاری خود را بر مبنای ارائه سرویس های تخصصی برپایه شبکه های مجازی قرار داده است. همچنین این گروه خدمات بسته بندی تخصصی رابنابر اصول و استانداردهای صنعت بین المللی حمل و نقل هوایی ارایه میدهد. این استانداردها از طریق نهاد های بین المللی کنترل شده و روزانه ، ماهانه و سالیانه ارزیابی مجدد میشود.

لذا خدمات بسته بندی ارائه شده از گزوه لاجیستوپک در مرتبه اول، شامل خدمات بسته بندی اصولی و مورد تایید هواپیمایی بین المللی و قوانین بین المللی مدون و به روز شده توسط سیستم هواپیمایی بین المللی می باشد. با این توصیف مشتریان عمده ما افرادی هستندکه قصد ارسال بار خوداز نقطه ای به نقطه ای دیگرازجهان را دارند. یا بدلایل مختلف نیازمندبه بسته بندی اصولی ومتفاوت ازسرویسهای ارائه شده توسط شرکتهای بسته بندی لوازم منزل، رایج درجامعه، هستند. بطورمثال لوازم شکستنی حساس مانند لوازم آزمایشگاهی، یا عتیقه جات متعلق به کلکسیون داران و یا موزهای تاریخی یا هنری.

در مرتبه دوم، این شرکت قادر است احتیاجات مشتریانی که مایل به حمل کالایشان از طریق حمل زمینی، حمل دریایی ، حمل هوایی هستند را در اسرع وقت و پس از ارائه بسته بندی اصولی در منزل، کارگاه، موزه یا شرکت آن ها ، با مناسبترین تعرفه حمل بار ، براورده سازد.

در یک کلام، لاجیستوپک ارائه دهنده خدمات حمل ونقل بار، از بسته بندی تخصصی تا ارسال بمقصد مورد نظر میباشد. انواع بارارسالی شامل لوازم منزل، اضافه بار مسافری، بار تجاری، هنری، عتیقه جات و کالای خطرناک میباشد. لاجیستوپک ارائه دهنده انواع خدمات بار هوایی وحمل دریایی شامل فریت بار مسافر، فریت بارتجاری، ارسال بار هوایی وکارگو میباشد.

کالای با ارزش شما در مرحله اول توسط کارشناسان ما بازدید میشود. سپس بصورت اصولی و با مناسبترین هزینه و با در نظر داشتن تضمین سلامت کالای شما بسته بندی میگردد. در مرحله بعد با مناسبترین تعرفه حمل بار و هزینه ارسال بار ، کمترین هزینه فریت بار ، از بنادر کشور و از قسمت کارگوی فرودگاه امام خمینی(قسمت بار فرودگاه امام خمینی) بمقصد مورد نظر شما ارسال خواهد شد.

صمیمانه منتظر تماس شما جهت ارائه مشاوره های مناسب در جهت بسته بندی اصولی کالایتان و حمل صحیح و سریع آن به مقصد مورد نظرتان هستیم.