خدمات فریت بار

فریت بار مسافری

.vc_custom_1419240516480{background-color: #f9f9f9 !important;} فریت بار مسافری به کانادافریت بار به کانادا از طریق قسمت بار فرودگاه امام خمینی قبل ازپرواز بهترین و مقرون به صرفه ترین روش ارسال بار مسافری به کانادا میباشد. در این حالت عموما هزینه فریت بار به کانادا کمتر از 30 درصد جریمه بار همراه مسافر می گردد. در ضمن این [...]

فریت بار لوازم منزل

.vc_custom_1419240516480{background-color: #f9f9f9 !important;} فریت لوازم منزل به کاناداجمعیت ایرانی مقیم کانادا درحال داد و ستد، انجام مراودات فرهنگی، هنری وتجاری دائمی با کشور مادری خود ایران میباشند. در این میان این افراد به علتهای متفاوت درصدد حمل قسمتی و یا کل لوازم منزل خودبه سرزمین کانادا بر میایند. باید توجه داشت که جهت حمل بار [...]

فریت بار تجاری

.vc_custom_1419240516480{background-color: #f9f9f9 !important;} فریت بار تجاری به آمریکالاجیستوپک جهت حمل بار به آمریکا با استفاده از ظرفیتهای تجاری و عملیاتی خود ماهیانه مقادیر زیادی از اقلام غذایی و فرش ایرانی را از طریق فریت باربه آمریکا ( ارسال بار هوایی به آمریکا ) پس از انجام بسته بندی تخصصی و اصولی و مورد تایید شرکتهای [...]

Enter your keyword