فریت بار تجاری به آمریکا

لاجیستوپک جهت حمل بار به آمریکا با استفاده از ظرفیتهای تجاری و عملیاتی خود ماهیانه مقادیر زیادی از اقلام غذایی

فریت بار تجاری به استرالیا

لاجیستوپک میتواند فرستندگان کالا به استرالیا را در بسته بندی، انجام امور گمرکی و فریت بار به استرالیا یاری رساند.

فریت بار تجاری به کانادا

تجار و صادرکنندگان جهت ارسال بار به کانادا می توانند از تجربه لاجیستوپک در امر بسته بندی تخصصی جهت فریت