فریت بار تجاری

فریت بار تجاری به آمریکا

لاجیستوپک جهت حمل بار به آمریکا با استفاده از ظرفیتهای تجاری و عملیاتی خود ماهیانه مقادیر زیادی از اقلام غذایی و فرش ایرانی را از طریق فریت باربه آمریکا ( ارسال بار هوایی به آمریکا ) پس از انجام بسته بندی تخصصی و اصولی و مورد تایید شرکتهای هواپیمایی به ایالات متحده آمریکا ارسال می […]

فریت بار تجاری به استرالیا

لاجیستوپک میتواند فرستندگان کالا به استرالیا را در بسته بندی، انجام امور گمرکی و فریت بار به استرالیا یاری رساند. تجار میتوانند از تجربه لاجیستوپک در فریت بار تجاری استفاده کنند. لاجیستوپک ارسال بار تجاری را به تمامی شهرهای استرالیا انجام می دهد. کشور مهاجرت پذیر استرالیا دارای سیاست درب های باز و پذیرای مهاجرین […]

فریت بار تجاری به کانادا

تجار و صادرکنندگان جهت ارسال بار به کانادا می توانند از تجربه لاجیستوپک در امر بسته بندی تخصصی جهت فریت بار به کانادا بهره ببرند. لاجیستوپک میتواند فرستندگان کالا را در بسته بندی، انجام تشریفات گمرکی (قسمت بارفرودگاه امام خمینی) و ارسال بار به کانادا یاری رساند. کانادا کشوری است پهناور، سردسیر، سرسبز و مهاجرپذیر […]

Enter your keyword