لاجیستوپک میتواند فرستندگان کالا به استرالیا را در بسته بندی، انجام امور گمرکی و فریت بار به استرالیا یاری رساند. تجار میتوانند از تجربه لاجیستوپک در فریت بار تجاری استفاده کنند. لاجیستوپک ارسال بار تجاری را به تمامی شهرهای استرالیا انجام می دهد.

کشور مهاجرت پذیر استرالیا دارای سیاست درب های باز و پذیرای مهاجرین میباشد. استرالیا همچنین در راستای این سیاست امکانات و تسهیلاتی ویژه به جوانان تحصیلکرده و نخبه ارائه می دهد. بواسطه این تسهیلات کانون توجه مهاجرین و دانشجویان و نخبگان کشورهای مختلف تبدیل شده است.

دانشجویان و نخبگان ایرانی بسیاری با توجه به امکانات مورد اشاره و شرایط پذیرش مهاجرین، مجذوب کشور استرالیا گشته اند. این افراد به شهرهای مختلف استرالیا مانند ملبورن ، سیدنی ، پرت ، بریزبن ، آدلاید و کانبرا مهاجرت مینمایند.

جمعیت زیادی از مهاجرین ایرانی و اقوام نزدیک به فرهنگ ایرانی در این شهرها زندگی میکنند. وجود این جمعیت بعنوان بازار مصرف باعث گردیده تجار اقدام به واردات مایحتاج آنهااز طریق فریت بار به استرالیا نمایند. همچنین مراودات فرهنگی، هنری بسیاری میان جمعیت مهاجر در استرالیا و ایران وجود دارد. این مراودات نیز باعث گردیده که فریت بار به استرالیا از ایران چشمگیر باشد.

ارسال بار به استرالیا، ( فریت بار به استرالیا )

جمعیت مهاجر ایرانی و اقوام نزدیک نیازهای روزمره ای به محصولات تولیدی ایرانی و مواد غذایی ایرانی دارند. بعلت سرعت، امنیت و هزینه مناسب فریت بار(حمل بار هوایی)، این محصولات عموما بصورت بار هوایی به استرالیا حمل میشود. لاجیستوپک میتواند فرستندگان کالا به استرالیا را در بسته بندی، انجام امور گمرکی و فریت بار به استرالیا یاری رساند. تجارمیتوانند از تجربه لاجیستوپک در ارسال مواد غذایی به استرالیا، ارسال فرش به استرالیا، ارسال زعفران به استرالیا، استفاده کنند. همچنین لاجیستوپک میتواند شما را در ارسال بارهای دیگر از ایران، همچنین فریت بار به ملبورن ، فریت بار به سیدنی، فریت بار به بریزبن، فریت بار به پرت، فریت بار به کانبرا و فریت بار به آدلاید ، یاری نماید.

در صورت نیاز به مشاوره در امر حمل بار هوایی به استرالیا با ما تماس حاصل نمایید.

خدمات تخصصی لاجیستوپک جهت فریت بار به استرالیا ( حمل بار هوایی به استرالیا )

لاجیستوپک مجری بسته بندی تخصصی بار شما جهت فریت بار به استرالیا ، ارسال بار به استرالیا. بیشترنگرانی تجاردر حمل بار هوایی به استرالیا یافتن تعرفه مناسب جهت حمل باربه استرالیا و بسلامت رسیدن باربه مقصد میباشد. این شرکت با استفاده از پرسنل مجرب دربسته بندی اصولی بار، بالاترین استانداردتخصصی حمل هوایی باربه استرالیا را تضمین مینماید لاجیستوپک تجربه سالیان متمادی در فریت باربه استرالیا ، بسته بندی و حمل باربه استرالیا را دارا میباشد. لاجیستوپک بهترین هزینه حمل بار به استرالیا از تمامی فرودگاههای کشور به تمامی شهرهای استرالیا را عرضه میکند.

ما آماده ارائه سرویس مناسب به فرستندگان کالا و صادرکنندگان بار به استرالیا می باشیم.

سایر خدمات لاجیستوپک جهت فریت بار به استرالیا ( حمل بارهوایی به استرالیا )

  1. بسته بندی کم هزینه و اصولی بار شما در انبار لاجیستوپک انجام میگیرد. این بسته بندی به صورتی است که مورد قبول قسمت پذیرش بار فرودگاه امام خمینی بوده. همچنین با استانداردهای شرکت هواپیمایی همخوانی دارد. این بسته بندی بسلامت رسیدن بار شما در مقصد را تضمین میکند. تمامی نکات فوق با مدنظر داشتن هزینه های تمام شده جهت به حداکثر رساندن منافع شما در تجارت می باشد.
  2. حمل زمینی بار از انبارشرکت لاجیستوپک به قسمت بار فرودگاه امام خمینی (کارگو فرودگاه امام خمینی) جهت انجام تشریفات گمرکی.
  3. صدور بارنامه و اخذ بارنامه از شرکت هواپیمایی بهمراه رزرو کتبی با کمترین هزینه حمل بار به استرالیا ( مناسبترین نرخ و تعرفه حمل بار به استرالیا )