تجار و صادرکنندگان جهت ارسال بار به کانادا می توانند از تجربه لاجیستوپک در امر بسته بندی تخصصی جهت فریت بار به کانادا بهره ببرند. لاجیستوپک میتواند فرستندگان کالا را در بسته بندی، انجام تشریفات گمرکی (قسمت بارفرودگاه امام خمینی) و ارسال بار به کانادا یاری رساند.

کانادا کشوری است پهناور، سردسیر، سرسبز و مهاجرپذیر در آمریکای شمالی. کانادا با ارائه امکانات به قشر تحصیلکرده، دانشجویان و سرمایه گذاران مهاجرین بسیاری از کشورهای مختلف را جذب نموده است. دانشجویان و خانواده های ایرانی نیز، از دیرباز علاقه بسیاری به مهاجرت به کانادا داشته اند.

جمعیت انبوه مهاجرین به کانادا مخصوصا در شهرهای تورنتو و ونکوور پیوسته با کشوراصلی خودیعنی ایران در تماس بوده اند. همچنین فرهنگ ایرانی کماکان در این کشور رو به رشد و در فعالیت می باشد. این حضور و فعالیت ایرانیان در کانادا طبیعتا باعث ایجاد تقاضا برای انواع محصولات فرهنگی و تجاری ایرانی میشود. به همین دلیل، مبادلات فرهنگی و تجاری بسیاری میان ایرانیان مقیم کانادا و کشور ایران در حال انجام می باشد.

این مبادلات بعلت سرعت، امنیت و هزینه مناسب ازطریق فریت باربه کانادا و ارسال بار هوایی به کانادا انجام میگیرد. حمل بار به کانادا از طریق فریت بار به تورنتو ، فریت بار به ونکوور ، فریت بار به مونترال ، فریت بار به ادمونتون ، فریت بار به کلگری انجام می گیرد.

حمل بار هوایی به کانادا ( فریت بار به کانادا توسط شرکت لاجیستوپک )

بعلت جمعیت انبوه ایرانی مقیم کانادا، حجم مبادلات روزمره آنها با ایران بسیار قابل توجه میباشد. این مبادلات بوسیله فریت بار به کانادا، بدلیل سرعت، امنیت و هزینه مناسب (تعرفه حمل بار هوایی به کانادا) انجام میگیرد. عمده فعالیت لاجیستوپک، ارسال مواد غذایی به کانادا، حمل هوایی فرش به کانادا، ارسال زعفران به کانادا و… میباشد.

همچنین لاجیستوپک ارسال بارهای دیگر از ایران به کانادا مانند ارسال لوازم منزل به کانادا را نیز انجام میدهد. فعالیت شرکت ما شامل : فریت بار به تورنتو ، ارسال بار به ونکوور ، حمل بار هوایی به مونترال ، حمل بار به ادمونتون و ارسال بار هوایی به کلگری میباشد.

درصورت نیاز به مشاوره در امر فریت باربه کانادا ( ارسال بار به کانادا ) با ما تماس حاصل نمایند.

خدمات تخصصی لاجیستوپک جهت فریت بار به کانادا ( حمل بارهوایی به کانادا )

دغدغه اصلی فرستندگان بار به کانادا عموما درمورد هزینه ارسال باربه کانادا، همچنین بسلامت رسیدن بار به مقصد موردنظرشان میباشد. لاجیستوپک دارای تجربه سالها فعالیت در بسته بندی و فریت باربه کانادا میباشد. این مجموعه با استفاده از پرسنل مجرب درامر بسته بندی تخصصی، بار شما را به بهترین نحوه بسته بندی مینماید. جهت پایین نگاه داشتن هزینه ها برای تجار، حمل بارهوایی به کانادا با بهترین هزینه حمل به کانادا انجام میگیرد. در عین حال بالا بودن استانداردهای تخصصی و اصولی در بسته بندی و فریت بار شما رعایت میگردد. این خدمات هوایی ارائه شده، به صورتی است که همواره مورد تایید شرکت های هواپیمایی قرار گرفته است. لاجیستوپک آماده ارائه سرویس مناسب به تجار و صادرکنندگان بار به کانادا در امر حمل بار هوایی به کانادا می باشد. در صورت نیاز به مشاوره با ما تماس بگیرید.

سایر خدمات لاجیستوپک جهت حمل بار به کانادا ( ارسال بار به کانادا )

  1. بسته بندی تخصصی با هزینه مناسب در انبارشرکت لاجیستوپک بنحوی که موردتایید قسمت پذیرش بار فرودگاه امام خمینی قرارگیرد. همچنین تطبیق اصول بسته بندی بار شما با استانداردهای شرکتهای هواپیمایی در راستای بسلامت رسیدن بار شما به مقصد. تمامی نکات فوق با در نظرگرفتن هزینه های تمام شده، جهت به حداکثر رساندن منافع شما در این تجارت میباشد.

  2. حمل بار از انبارشرکت لاجیستوپک به قسمت بار فرودگاه امام خمینی (کارگو فرودگاه امام خمینی) جهت انجام تشریفات گمرکی.

  3. صدور بارنامه و اخذ بارنامه از کشور هواپیمایی با کمترین هزینه فریت بار به کانادا