لاجیستوپک دارای تجربه سالیان متمادی در بسته بندی و حمل بار هوایی به سرتاسر جهان میباشد. این شرکت می تواند باارائه بسته بندی مطمئن لوازم منزل مهاجرین، جهت ارسال بار به استرالیا انجام دهد و سلامت وسایل خانه مهاجرین را در مسیر حمل بار هوایی تضمین نماید.

پس ازبسته بندی لوازم منزل شما، آنرا به قسمت بار فرودگاه امام خمینی (کارگو امام خمینی) منتقل مینماید. سپس در راستای ارائه خدمات بار هوایی برتر، تشریفات گمرکی را در اسرع وقت به اتمام میرساند. در انتها با عرضه بهترین تعرفه حمل بار هوایی (فریت بار)، بارنامه راصادر نموده، همراه رزرو کتبی ایرلاین تقدیم مینماید.

ارسال بار به استرالیا ، حمل لوازم منزل به استرالیا با هواپیما

ارسال لوازم منزل به استرالیا از طریق حمل بار هوایی بعلت مهاجرت ایرانیان به این کشور در حال افزایش است. مهاجرین به علل مختلف در صدد حمل قسمتی ویا کل لوازم منزل خود به استرالیا برای آغاز زندگی جدید هستند. باید توجه داشت که جهت حمل بار هوایی لوازم منزل، با هواپیما، دانستن چند نکته ضروری می باشد. اول اینکه تضمین بسلامت رسیدن بار هوایی شما، بسته بندی اصولی ان که با صبر وحوصله انجام شده، می باشد. این تخصص بعلت اینکه جزو فعالیتهای روزمره یک شرکت بسته بندی میباشد، درنتیجه می بایست توسط این متخصصین انجام گیرد.

درصورتیکه بسته بندی لوازم منزل توسط خودشما انجام گیرد، چندین تهدیدطی پروژه حمل لوازم منزل به استرالیا متوجه شما میباشد. اول اینکه ممکن است بار شما در جعبه ها یا بصورت خیلی سنگین بسته بندی شود. و یا اینکه این جعبه ها نسبت به اندازه و حجمشان از وزن کمی برخوردار باشند. وزن بسیار سنگین جعبه در حمل و نقل هوایی موجب شکستن و ازبین رفتن جعبه درطول مسیر حمل هوایی به استرالیا و در نتیجه اسیب دیدن بار شما در مقصد مورد نظرتان می شود. در طرف مقابل سبک گذاشتن جعبه ها موجب می شود که بار شما در هنگام محاسبه برای پرداخت هزینه حمل بار هوایی به حالت حجمی محاسبه شده و شما موظف به پرداخت مبلغ بیشتری به شرکت هوایپمایی شوید.

لاجیستوپک دارای تجربه سالیان متمادی در امر ارسال بار به استرالیا یا همان فریت بار به استرالیا میباشد. همچنین لاجیستوپک مجری بسته بندی اصولی لوازم منزل جهت حمل بار هوایی لوازم منزل به استرالیا نیز میباشد. این شرکت استفاده از بهترین مواد بسته بندی را در صدر اصول کاری خود می داند. لاجیستوپک دربسته بندی لوازم منزل ازکارتن های حمل لوازم منزل و جعبه های چوبی مناسب حمل وسایل شکننده استفاده میکند.

لاجیستوپک با انجام بسته مورد تایید هواپیمایی های بین المللی، تضمین بسلامت رسیدن لوازم گرانبهای منزل شما را خواهد نمود. این مهم در اسرع وقت و با مناسبترین قیمت بسته بندی و تعرفه حمل بار به استرالیا انجام خواهد داد. ممکن است که بار شما توسط خودتان و بصورت غیراصولی بسته بندی شود. در اینصورت دو ریسک در طول مسیر حمل هوایی به استرالیا بار شما را تهدید میکند.

در وهله اول، در قسمت بار فرودگاه امام خمینی توسط مامورین پذیرش بار فرودگاه و کارمندان هواپیمایی موردقبول واقع نشود. در اینصورت شما مجبور میباشید هزینه ی گزافی در قسمت بار فرودگاه امام خمینی پراخت نمایید. تا اینکه بار خود را بصورت اصولی و مورد تایید شرکت های هواپیمایی مجددا بسته بندی نمایید. توجه نمایید که تعرفه های بسته بندی و متریال بسته بندی در فرودگاه امام خمینی بسیار هنگفت می باشد.

حالت دوم. اگر شما بار خود را بدون دانستن قوانین هواپیمایی و نحوه بسته بندی مناسب جهت حمل هوایی بسته بندی نمایید. در طول مسیر حمل هوایی به استرالیا ، بنا به هر علتی ممکن است بار شما متحمل خسارت شود.

بعلت بسته بندی نامناسب، شرکت هواپیمایی میتواند براحتی از دادن غرامت طفره رفته و خسارت شما را نپردازد.

لذا بر روی پیشنهاد اصولی ما فکر کنید. شما که تصمیم به بسته بندی لوازم منزلتان گرفته و میخواهید برای زندگی جدید آنرا را به استرالیا ارسال نمایید. از تجربه شرکت بسته بندی تخصصی لاجیستوپک بهره بجویید. با بسته بندی صحیح لوازم منزل قبل از حمل بار به استرالیا توسط متخصصین این امر. سلامت لوازم خود را در پروژه حمل هوایی تضمین نمایید.

فریت لوازم منزل به استرالیا، حمل هوایی لوازم منزل به استرالیا توسط لاجیستوپک

در صورتی که شما تصمیم به ارسال لوازم منزل خود بصورت هوایی به استرالیا را گرفته اید. توجه داشته باشید حمل لوازم منزل بصورت هوایی درصورتیکه وزن محاسباتی آن از حدود 2000 کیلوگرم بیشترشود معمولا بصرفه نمیباشد. درصورتیکه فاکتور بسرعت رسیدن بار بمقصد نهایی مهم نباشد. این گزینه وجوددارد که وسایل منزل خودرا در کانتینر 20 یا 40 فوت بصورت حمل بار دریایی به استرالیا بفرستید. اما در صورتی که شما مایل به فرستادن قسمتی از وسایل منزل خود به استرالیا هستید. مانند کتاب ، فرش ، لوازم آشپزخانه، تلویزیون، پتو ، سیستم صوتی و چند عدد محدود مبل یا صندلی. کمتر از 30 متر مکعب یا کمتر از حجم یک کانتینر 20 فوت. یعنی حجم لوازم مورد درخواست حمل شما به استرالیا فضای یک کانتینر کوچک را بطور کامل پر نکند.

در اینصورت حمل هوایی لوازم منزل به استرالیا ، فریت بار به استرالیا بصورت هوایی بصرفه میباشد. یعنی فریت بار به استرالیا کم هزینه ترین و امن ترین راه برای ارسال لوازم منزل به استرالیا میباشد.

در صورت نیاز به مشاوره بیشتر با ما تماس بگیرید.

خدمات تخصصی لاجیستوپک جهت ارسال بار به استرالیا ، حمل بار هوایی به استرالیا

گرانی عمده فرستندگان لوازم منزل بسلامت رسیدن بارشان با صرف هزینه مناسب بمقصد مورد نظرشان در کشور استرالیا می باشد. لاجیستوپک دارای تجریه سالیان متمادی در بسته بندی اصولی با ارائه خدمات بار هوایی مناسب میباشد. لاجیستوپک مجری بسته بندی اصولی بااستفاده ازبهترین متریال، برای بسته بندی لوازم منزل شما جهت ارسال بار به استرالیا میباشد. این شرکت بادر نظرگرفتن هزینه، تمامی استانداردهای مورد تاییدشرکتهای هواپیمایی را، جهت حمل هوایی لوازم منزل به استرالیا، رعایت مینماید. تمامی این نکات در لاجیستوپک با استفاده از پرسنل مجرب، بمهاجرین کشور استرالیا، جهت فریت بار به استرالیا ارائه میشود.

شما می توانید با سپردن بسته بندی لوازم منزل خود به لاجیستوپک ، لحظات حساس و پراسترس قبل از پرواز و مسافرت را به دور از دغدغه و فکر در مورد بسته بندی و حمل لوازم منزلتان بما بسپارید.

سایر خدمات لاجیستوپک جهت ارسال لوازم منزل به استرالیا

  1. بسته بندی لوازم منزل شما که مایل به ارسال بار به استرالیا هستید. با بهترین کارتن های بسته بندی ویژه فریت بار. پالت های مستحکم و سبک پلاستیکی، همچنین در صورت نیاز جعبه های چوبی ویژه حمل لوازم شکننده منزل (بهمراه سمپاشی). در منزل شما و بوسیله مجرب در اسرع وقت و مناسبترین هزینه.

  2. حمل لوازم منزل شما به قسمت بار فرودگاه امام خمینی (کارگو فرودگاه امام خمینی). جهت ارسال بار به استرالیا

  3. صدور بارنامه هوایی و اخذ بارنامه و رزرو کتبی از ایرلاین با مناسبترین تعرفه حمل بار هوایی به استرالیا