جمعیت ایرانی مقیم کانادا درحال داد و ستد، انجام مراودات فرهنگی، هنری وتجاری دائمی با کشور مادری خود ایران میباشند. در این میان این افراد به علتهای متفاوت درصدد حمل قسمتی و یا کل لوازم منزل خودبه سرزمین کانادا بر میایند. باید توجه داشت که جهت حمل بار به کانادا و ارسال هوایی لوازم منزل دانستن چند نکته ضروری است. درمرحله اول، فرستندگان لوازم منزل باید بدانندکه انجام بسته بندی تخصصی لوازم منزل بادرایت و صبر، میبایست به انجام برسد.

اینگونه بسته بندی تخصصی جهت حمل بار هوایی فقط در حوزه تخصص شرکت بسته بندی می باشد. شرکتهای بسته بندی آگاه به ضوابط و ظرایف بسته بندی اصولی لوازم منزل و حمل هوایی بار میباشند.

ممکن است شما خود تصمیم به بسته بندی لوازم منزلتان جهت حمل هوایی آن به کانادا بگیرید. دراینصورت باید توجه داشته باشیدکه چندین تهدیدی درپی لوازم منزلتان در طول این پروژه خطیر(حمل بار هوایی به کانادا) میباشد.

نخست، امکان دارد اینکه جعبه های حاوی لوازم منزل شما بصورت نادرست یا بسیار سنگین بارگیری بشود. این موجب اسیب دیدن به جعبه و درنتیجه وسایل درون جعبه درطی پروسه حمل هوایی بار به کانادا می گردد.

در حالتی دیگر ممکن است جعبه های حاوی لوازم منزل شما بسیار سبک بارگیری شود. در اینصورت بارشما درهنگام محاسبه جهت پرداخت بار هوایی به کانادا بصورت حجمی محاسبه میشود. شما مجبور به پرداخت پول بیشتری به هواپیمایی میشوید.

لاجیستوپک با تجربه در امر فریت بار به کانادا و بسته بندی تخصصی لوازم منزل مهاجرین به کانادا جهت حمل بار هوایی، استفاده از بهترین متریال بسته بندی ، کارتن های حمل لوازم منزل و جعبه های چوبی حمل بار منزل را در اولویت کاری خود می داند.

همچنین با انجام بسته بندی صحیح و اصولی، این محمولات مورد قبول و تایید شرکتهای هواپیمایی قرار میگیرد. بسلامت رسیدن لوازم منزل شما، در سریعترین زمان و بامناسبترین هزینه و بهترین تعرفه حمل بار به کانادا انجام خواهدگرفت.

بسته بندی غیراصولی توسط افراد غیرمتخصص، باعث دوباره کاری و هزینه مضاعف برای شما میشود. این امرموجب خواهد شد درقسمت پذیرش، لوازم منزل شما توسط ماموران فرودگاه و کارمندان هواپیمایی مورد قبول واقع نشود. شما ناخواسته مجبورید هزینه اضافی و گزافی را در قسمت کارگو فرودگاه امام خمینی به ماموران بسته بندی پرداخت نمایید. تا بسته بندی بار خود را بصورت اصولی و مورد تایید شرکت های هواپیمایی، بسته بندی مجدد نمایید. تعرفه متریال و اجرت بسته بندی در فرودگاه بسیار گرانتر از تعرفه موجود بازار جهت بسته بندی لوازم منزل میباشد.

حالت دوم. درصورتیکه لوازم منزلتان رابدون آگاهی ازقوانین شرکتهای هواپیمایی و نحوه بسته بندی مناسب جهت حمل بار هوایی بسته بندی نمایی در هنگام حمل کالای شما به کانادا بنا به هر علتی لوازم منزل شما دچار خسارت شود. شرکت هواپیمایی میتوانند از دادن خسارت تخریب بار بعلت بسته بندی نامناسب، شانه خالی کرده و خسارت شما را نپردازد.

در اینصورت ما پیشنهادی برای شما که مصمم به بسته بندی و ارسال لوازم منزل به کانادا هستید، داریم. پیشنهاد ما این است که از تجربه گروه لاجیستوپک بهره ببرید. باسپردن بسته بندی تخصصی لوازم منزلتان به ما، امنیت لوازم منزل رادر طول پروژه حمل هوایی بنحو احسن تضمین نمایید.

فریت لوازم منزل به کانادا ، حمل هوایی لوازم منزل به کانادا توسط لاجیستوپک

درصورتی که تصمیم به ارسال لوازم منزل به کانادا را دارید. توجه داشته باشید که وزن محاسباتی لوازم منزلتان در حدود 2000 کیلوگرم باشد. درصورت بیشتر بودن لوازم منزل، حمل هوایی و بسته بندی جهت حمل هوایی، به صرفه نمیباشد. درصورتیکه حجم لوازم منزل شما درحدود 30 مترمکعب (حجم یک کانتینر دریایی 20 فوت) یا بیشتر می باشد. شما می توانید از حمل دریایی لوازم منزل به کانادا استفاده بکنید. تمامی لوازم منزل خود را با یک کانتینر 20 یا 40 فوت به کانادا ارسال نمایید.

توجه داشته باشید که ارسال هوایی به کانادا همیشه دارای سرعت و امنیتی بهترنسبت به حمل دریای لوازم منزل، است. ولی در صورتی که فاکتور سرعت برای شما مهم نباشد. شما می توانید مقدار بار بیشتری(تمامی لوازم منزلتان را) در یک کانتینر قرار بدهید. سپس آنرا در مدت زمان بیشتری آن را در کانادا و در مقصد مورد نظرتان تحویل بگیرید.

چنانچه شما قصد دارید قسمتی از لوازم منزل خود را به کانادا ارسال نمایید. مانند کتاب، فرش، لوازم آشپزخانه، تلویزیون، پتو، سیستم صوتی و چند عدد محدود مبل و صندلی. (یعنی حجم بار ارسالی شما پس از بسته بندی کمتر از 30 مترمکعب، یعنی حجم یک کانتینر 20 فوت باشد). دراینصورت حمل بار هوایی به کانادا، کم هزینه ترین، سریعترین و امن ترین مسیر ارسال لوازم منزل به کانادا میباشد.

در صورت نیاز به مشاوره بیشتر با ما تماس بگیرید.

خدمات لاجیستوپک جهت ارسال لوازم منزل به کانادا ، حمل بار هوایی به کانادا

بیشترین نگرانی فرستندگان لوازم منزل به کانادا، بسلامت رسیدن بارشان وهزینه مناسب بسته بندی و حمل بار به کانادا میباشد. لاجیستوپک با استفاده ازپرسنل آموزش دیده، تجربه انجام خدمات بسته بندی مناسب با استفاده ازبهترین مواد بسته بندی را دارد. ما لوازم منزل گرانبهای شما را در منزل شما بسته بندی مینماییم. سپس جهت ارسال هوایی با مناسب ترین تعرفه حمل بار هوایی به کانادا به این کشور ارسال می نماییم.

شما می توانید با سپردن بسته بندی تخصصی لوازم منزل خود به لاجیستوپک، از استرس و دغدغه فکری پروسه پر دردسر اسباب کشی به یک کشور دیگر، در ان سوی دنیا، دوری جویید.

حمل لوازم منزلتان را در بهترین شرایط و بهترین قیمت به ما بسپارید.

سایر خدمات لاجیستوپک جهت ارسال لوازم منزل به کانادا

  1. بسته بندی لوازم منزل با بهترین لوازم و مناسبترین کارتن های بسته بندی مخصوص فریت بار. استفاده از پالت های مستحکم پلاستیکی و همچنین جعبه های چوبی مخصوص حمل لوازم شکستنی. بسته بندی اصولی توسط پرسنل مجرب لاجیستوپک. در سریع ترین زمان و مناسبترین هزینه بسته بندی و حمل بار هوایی به کانادا.

  2. حمل لوازم منزل به قسمت بار فرودگاه امام خمینی، جهت انجام تشریفات گمرکی درراستای حمل لوازم منزل به کانادا.

  3. صدور بارنامه هوایی و اخذ رزرو کتبی آن از هواپیمایی با مناسبترین هزینه فریت باربه کانادا