فریت بار به آمریکا از طریق حمل بار هوایی توسط ایرانیان مقیم آمریکا بطور روزمره در حال انجام میباشد.ایرانیان مقیم آمریکا بعلتهای متفاوت درصدد ارسال بار به آمریکا، منجمله لوازم منزل و اسباب و اثاثیه به این کشور میباشند.

جهت انجام حمل بار هوایی لوازم منزل به آمریکا دانستن چند نکته مفید بنظر می آید؛

اول اینکه نحوه بسته بندی لوازم منزل در بسلامت رسیدن آن به مقصد مورد نظر بسیار موثر می باشد.بسته بندی اصولی همراه با صبر و حوصله درصد سلامت رسیدن بار شما به ایالات متحده را تضمین مینماید.

بهترین بسته بندی تخصصی لوازم منزل جهت فریت بار هوایی به امریکا توسط افرادی انجام میگردد که تخصص آنرا دارند.این افراد بطور روزمره مشغول فریت بار به آمریکا و بسته بندی لوازم منزل جهت حمل به آمریکا میباشند.

درصورتیکه شما تصمیم به بسته بندی و ارسال لوازم و اسباب و اثاثیه منزل به آمریکا، توسط خودتان، گرفته اید. ذکر چند مورد قبل از شروع این کار برای شما ضروری است. اول اینکه بسته بندی لوازم منزل توسط افراد غیر متخصص ممکن است به دو حالت انجام ختم گردد. اول اینکه جعبه های حاوی لوازم منزل، خیلی سنگین و خارج از تحمل جعبه ها، بسته بندی شوند، یا در حالت دیگر، این جعبه ها نسبت به اندازه و حجمشان از وزن کمی برخوردار باشند. وزن سنگین جعبه در حمل هوایی موجب شکستن جعبه میشود. در نهایت وسایل داخل آن، در طول مسیر حمل هوایی به آمریکا، خسارت دیده یا از بین خواهد رفت.

از طرف دیگر سبک گذاشتن جعبه ها موجب می شود که بار شما حجمی شود. سپس درهنگام پرداخت هزینه حمل بار هوایی به آمریکا شما بایدپول بسیاربیشتری به هواپیمایی،جهت حمل لوازم منزل به آمریکا بپردازید. لاجیستوپک دارای تجربه بسیار در بسته بندی تخصصی لوازم منزل جهت ارسال بار به آمریکا میباشد. با استفاده از اصولیترین لوازم بسته بندی، کارتن های حمل لوازم منزل و جعبه های چوبی جهت حمل وسایل شکستنی. همچنین با استفاده از پرسنل متخصص و آموزش دیده در امر بسته بندی اصولی لوازم منزل. میتواند سلامت بار شما را تا فرودگاه مقصد و با مناسبترین تعرفه ارسال بار هوایی و بسته بندی، تضمین کند.

اما در صورتیکه کماکان اصرار دارید بار شما توسط خودتان و به صورت غیر اصولی بسته بندی شود. پیوسته ریسک این موضوع در میان است که به علت بسته بندی نامناسب، بار شما رد شود. یعنی در وحله اول، توسط ماموران پذیرش بار و کارمندان هواپیمایی در قسمت کارگو فرودگاه امام خمینی موردپذیرش قرار نگیرد.

در این هنگام شما ناچارا مشمول پرداخت هزینه مجدد در فرودگاه مبدا میشوید. تا بار شما به حالت مورد تایید شرکت های هواپیمایی جهت حمل هوایی به آمریکا قرارگیرد. توجه داشته باشید تعرفه های بسته بندی و متریال بسته بندی در قسمت بار فرودگاه امام خمینی بسیار هنگفت میباشد.

در حالت دوم اگر به هر علتی بار شما با آسیب و خسارت به مقصد نهایی در امریکا برسد. و داراری بسته بندی اصولی و مناسب نباشد. هواپیمایی ازپرداخت غرامت و خسارت جهت آسیب وارده به بار لوازم منزل شما طفره رفته وخسارت شما را پرداخت نمیکند.
پیشنهاد ما به شما که تصمیم به بسته بندی و ارسال لوازم منزلتان به آمریکا را گرفته اید، چیست؟ پیشنهاد ما این است که ریسک، پذیرش آسیب به لوازم منزلتان و دچارشدن به خسارت مادی و معنوی، را نکنید.از مرحله نخست بسته بندی اصولی لوازم منزل ، جهت حمل هوایی آمریکا را به لاجیستوپک بسپارید.

در صورت نیاز به مشاوره با ما تماس حاصل نمایید.

ارسال بار لوازم منزل به آمریکا، حمل هوایی لوازم منزل به آمریکا توسط لاجیستوپک

صرفه اقتصادی در ارسال لوازم منزل به آمریکا، با هواپیما، تا اوزان حدود 2000 کیلوگرم مبتنی بوزن محاسباتی، میباشد.

این بدین معنی ست که اگر شما مایل به ارسال قسمتی از لوازم منزل به آمریکا می باشید. مانند فرش، لوازم آشپزخانه، تابلوهای نقاشی، مجسمه و یا مقدار محدودی مبل و صندلی. یعنی حجم بار شما از حجم یک کانتینر 20 فوت کمتر باشد و کل حجم یک کانتینر را پر نکند. در اینصورت صرفه اقتصادی با حمل بار هوایی به آمریکا توسط هواپیما میباشد. این بادر نظرگرفتن سرعت حمل، امنیت وهزینه مناسب آن در حمل هوایی بار، نسبت به حمل دریایی میباشد. در غیر اینصورت اگر مصمم به ارسال کلیه لوازم منزل خود، که حجم یک کانتینر دریایی را پر میکند، باشید. صرفه اقتصادی با حمل دریایی لوازم منزل به آمریکا به صورت کانتینری میباشد.

در هر دو صورت شرکت لاجیستوپک با استفاده از بهترین متریال و لوازم بسته بندی و پرسنلی آموزش دیده امکان بسته بندی اصولی بار شما و حمل هوایی لوازم منزل و حمل دریایی لوازم منزل به آمریکا را خواهد داشت.

در صورت نیاز به مشاوره با تماس حاصل نمایید.

خدمات تخصصی لاجیستوپک جهت بسته بندی لوازم منزل و ارسال بار به آمریکا ، فریت بار به آمریکا

بیشترین نگرانی فرستندگان لوازم منزل به آمریکا هزینه فریت بار به آمریکا، همچنین بسلامت رسیدن بارشان بمقصد میباشد. لاجیستوپک دارای تجربه بسته بندی تخصصی با استفاده از پرسنل آموزش دیده و وسایل استاندارد میباشد. لاجیستوپک باارائه خدمات بار هوایی باکمترین هزینه فریت بار به آمریکا، شمارادرمسیر حمل بار لوازم منزل به آمریکا یاری میرساند.

شما می توانید با سپردن بسته بندی و ارسال هوایی لوازم منزل خود به لاجیستوپک لحظات آخر اقامت خود در ایران را به دور از دغدغه حمل بار به آمریکا بگذرانید.
در صورت نیاز به انجام مشاوره با ما تماس بگیرید.

سایر خدمات لاجیستوپک جهت ارسال لوازم منزل به آمریکا

1. استفاده از بهترین متریال بسته بندی و طبق استاندارد روز بین المللی. در جهت بسلامت رسیدن بار شما به ایالات متحده آمریکا. بار شما توسط پرسنل مجرب و آموزش دیده لاجیستوپک در محل منزل شما بسته بندی می شود.

2. حمل لوازم منزل شما به قسمت کارگو فرودگاه امام خمینی برای انجام تشریفات گمرکی ارسال بار به آمریکا.

3. صدور بارنامه هوایی و اخذ اصل بارنامه و رزرو کتبی از ایرلاین وتقدیم آن به شماجهت اگاهی و اقدام.