فریت بار مسافری

فریت بار مسافری به کانادا

فریت بار به کانادا از طریق قسمت بار فرودگاه امام خمینی قبل ازپرواز بهترین و مقرون به صرفه ترین روش ارسال بار مسافری به کانادا میباشد. در این حالت عموما هزینه فریت بار به کانادا کمتر از 30 درصد جریمه بار همراه مسافر می گردد. در ضمن این راه سریع ترین، ایمن ترین و مقرون […]

فریت بار مسافری به آمریکا

ارسال بار به آمریکا به روش فریت بار از طریق شرکتهای هواپیمایی مقرون بصرفه ترین راه حمل اضافه بار مسافری شما به آمریکا میباشد. این امر بعلت سرعت امنیت و هزینه مناسب فریت بار بوسیله هواپیما، در پروژه ارسال بار به آمریکا میباشد. در مقام مقایسه نیز “پرداخت جریمه اضافه بار در پای کانتر پرواز […]

فریت بار مسافری به استرالیا

جهت حفظ منافع خود قبل از مسافرت، برای فریت بار به استرالیا با لاجیستوپک تماس حاصل نمایید. اضافه بار شما جهت بسلامت رسیدن به مقصد مورد نظردر استرالیا بطور اصولی بسته بندی میشود. سپس به قسمت بار فرودگاه امام خمینی حمل می شود. لاجیستوپک ارسال اضافه بار شمارا از طریق فریت بار به سیدنی ، […]

Enter your keyword