جهت حفظ منافع خود قبل از مسافرت، برای فریت بار به استرالیا با لاجیستوپک تماس حاصل نمایید. اضافه بار شما جهت بسلامت رسیدن به مقصد مورد نظردر استرالیا بطور اصولی بسته بندی میشود. سپس به قسمت بار فرودگاه امام خمینی حمل می شود. لاجیستوپک ارسال اضافه بار شمارا از طریق فریت بار به سیدنی ، حمل بار هوایی به ملبورن ، ارسال بار هوایی به پرت ، فریت بار به آدلاید ، ارسال بار به بریزبن از مبدا تمامی فرودگاههای ایران و فرودگاه امام خمینی تهران بر عهده می گیرد.

استرالیا کشوریست توریستی و مهاجر پذیر. مهاجرین و مسافرین بسیاری روزانه از مقصد کشورمان نیز، جهت اقامت یا ادامه تحصیل به استرالیا سفر میکنند. همچنین مسافرین بسیاری جهت بازدید از دوستان و اقوام و آشنایان قصد سفر به استرالیا دارند. این مسافرین و مهاجرین غالبا قصد حمل بار زیادی با خود به استرالیا را دارند.

اما بعلت محدودیت اعمال شده توسط ایرلاینها بر مقدار بار مجاز در پروازهای خارجی ،قادربه حمل باربهمراه خود بمقداردلخواه نمیباشند. لذا مسافرین و مهاجرین به استرالیا از محدویت های اعمال شده در حمل بار همراه توسط شرکتهای هواپیمایی رنج میبرند.

دو راه جهت حمل اضافه بار مسافری جهت ارسال بار استرالیا موجود است. اولین و غیراصولی ترین راه ارسال اضافه بار به استرالیا در پای کانتر پرواز است. در اینجا مسافر مجبور به پرداخت جریمه هنگفت اضافه بار مسافری به شرک هواپیمایی می باشد. طبیعتا با یک حساب سرانگشتی می توان فهمید که این راه به صرفه نمی باشد. چرا که در بعضی از موارد ارزش بار شما از مبلغ جریمه پرداختی به ایرلاین کمتر است. اما راه دوم و بصرفه تری نیز وجود دارد. راه دوم برای ارسال اضافه بار هر مسافر ، فریت بار به استرالیا است. اینکار از طریق قسمت بار فرودگاه امام خمینی(کارگو فرودگاه امام خمینی) قبل ازمسافرت شما به استرالیا میباشد. هزینه فریت بار به استرالیا کمتر از 30 درصد جریمه اضافه بار به استرالیا در پای کانتر پرواز می باشد.

در صورت نیاز به مشاوره با ما تماس حاصل نمایید.

فریت بار به استرالیا ( حمل بار هوایی به استرالیا ) توسط لاجیستوپک

مسافرین عازم به استرالیا با محدودیت بار همراه مسافر در حین سفر مواجه میشوند. آنها میتوانندبا تماس با لاجیستوپک از مناسبترین تعرفه حمل بار به استرالیا (کمترین تعرفه حمل بار به استرالیا) استفاده نمایند. پرسنل این شرکت بسته بندی اضافه بار شما را جهت بسلامت رسیدن آن به مقصد درمنزل شما انجام میدهند. سپس بار شما را جهت فریت بار به ملبورن ، فریت بار به سیدنی ، فریت بار به پرت و فریت بار به آدلاید و … به قسمت بار فرودگاه امام خمینی انتقال خواهند داد. هزینه فریت بار به استرالیا کمتر از 30 درصد مبلغ جریمه اضافه بار مسافری است. در صورت تمایل به فریت بار به استرالیا با ما تماس بگیرید.

خدمات تخصصی لاجیستوپک جهت حمل بار هوایی به استرالیا، ارسال بار هوایی به استرالیا

یکی از دغدغه های اصلی مسافرین پس ازاینکه بارخود را جهت فریت داده اند بسلامت رسیدن بارشان بمقصد می باشد. لاجیستوپک ارائه دهنده سرویس تخصصی در زمینه بسته بندی تخصصی و اصولی بار جهت حمل بار هوایی میباشد. این شرکت جهت فریت بار به استرالیا و بسلامت رسیدن بار شما در مقصد مورد نظرتان در کنار شماخواهد بود.

سایر خدمات لاجیستوپک جهت ارسال اضافه بار مسافری به استرالیا از طریق فریت بار هوایی

  1. درصورت نیاز اضافه بار مسافر در منزل شما، توسط پرسنل آموزش دیده لاجیستوپک بسته بندی میشود.

  2. بار شما به قسمت بار فرودگاه امام خمینی جهت انجام تشریفات گمرکی برای ارسال به استرالیا حمل می گردد.

  3. بارنامه هوایی با مناسبترین هزینه فریت بار ( تعرفه حمل بار به استرالیا ) صادر شده. با بهمراه رزرو کتبی آن از شرکت هواپیمایی اخذ شده و به شما منتقل خواهد گردید.