ارسال بار به آمریکا به روش فریت بار از طریق شرکتهای هواپیمایی مقرون بصرفه ترین راه حمل اضافه بار مسافری شما به آمریکا میباشد. این امر بعلت سرعت امنیت و هزینه مناسب فریت بار بوسیله هواپیما، در پروژه ارسال بار به آمریکا میباشد. در مقام مقایسه نیز “پرداخت جریمه اضافه بار در پای کانتر پرواز بهنگام مسافرت” بدترین نحوه حمل بار به آمریکا است.

درصورتی که شما عازم به آمریکا هستید بنابر قوانین هواپیمایی که از ان بلیط تهیه کرده اید و یا کلاس پروازی ارائه شده به شما، عموما می توانید دو تکه بار و هرکدام به مقدار 23 کیلوگرم به همراه خود به آمریکا حمل کنید. درغیر اینصورت بار شما از مقدار مجاز ییشتر است. آن موقع مجبور خواهید بود جریمه های هنگفتی برای هربسته اضافه همراهتان (که مجددا مشمول محدویت میباشد) پرداخت نمایید. در صورتیکه مایل به ارسال باربه آمریکا باشید. میتوانید از سرویس فریت بار (ارسال بار هوایی به آمریکا) استفاده نمایید.

ارسال بار به آمریکا ، فریت بار به آمریکا توسط لاجیستوپک

حمل بار هوایی به آمریکا بهمراه مسافر، بعلت محدودیت بسته ووزن بسته، بمشکل بزرگی برای مسافرین آمریکا تبدیل شده است. لاجیستوپک قبل از پروازبارتان را درمنزل بسته بندی نموده، تا بار شما بسلامت در مقصد نهایی بشما تحویل داده شود. حمل به قسمت بار فرودگاه امام خمینی، انجام تشریفات گمرکی در گمرک فرودگاه امام خمینی توسط پرسنل انجام خواهد شد. شما می توانید جهت فریت بار به لس آنجلس ، ارسال بار به سانفرانسیسکو ، حمل بار هوایی به شیکاگو ، فریت بار به واشنگتن ، حمل بار به هیوستن و … با خیالی آسوده از تجربیات لاجیستوپک در امر حمل بار هوایی و فریت بار به آمریکا استفاده نمایید. در صورت تمایل به دریافت مناسبترین تعرفه بار هوایی به آمریکا با شرکت لاجیستوپک تماس حاصل نمایید.

خدمات تخصصی لاجیستوپک جهت فریت بار به آمریکا ( حمل اضافه بار هوایی به آمریکا )

یکی از نگرانی های افراد هنگام سفر به آمریکا بسلامت رسیدن بارشان به مقصد موردنظرشان در ایالات متحده می باشد. همچنین مسافران به آمریکا متمایل بدریافت مناسبترین هزینه حمل بار هوایی به آمریکا (تعرفه حمل بار به آمریکا) می باشند. لاجیستوپک میتواند جهت بسلامت رسیدن بار شما بار شما را در منزلتان بسته بندی نماید. سپس با مناسبترین هزینه حمل بار به آمریکا بمقصد مورد نظرتان ارسال نماید.

سایر خدمات لاجیستوپک جهت ارسال اضافه بار مسافری به آمریکا از طریق فریت بار

  1. جهت اطمینان در بسلامت رسیدن بارتان به آمریکا لاجیستوپک بسته بندی بارتان را در منزل شما انجام خواهند داد.

  2. بار شما به قسمت بار فرودگاه امام خمینی حمل میشود. پروسه گمرکی در گمرک فرودگاه جهت ارسال انجام میگردد.

  3. بارنامه هوایی با بهترین هزینه فریت بار به آمریکا (کمترین تعرفه حمل بار به آمریکا) صادر میشود. بارنامه و رزرو کتبی ان از شرکت هواپیمایی اخذ شده و جهت اگاهی شما تقدیم خواهد شد.