فریت بار به کانادا از طریق قسمت بار فرودگاه امام خمینی قبل ازپرواز بهترین و مقرون به صرفه ترین روش ارسال بار مسافری به کانادا میباشد. در این حالت عموما هزینه فریت بار به کانادا کمتر از 30 درصد جریمه بار همراه مسافر می گردد. در ضمن این راه سریع ترین، ایمن ترین و مقرون به صرفه ترین راه جهت ارسال بار و اضافه بار مسافر به کانادا میباشد.

مسافرت به کانادا و گذشتن از فراز اقیانوس اطلس مشکلات خاص خود را برای مسافرین بهمراه دارد. در این راه اولین مشکل، محدودیت بار همراه مسافر را در ذهن مسافرین بیاد می آورد. بنابر کلاس بلیط هواپیمایی مسافر، محدودیت بار از بابت هر بسته 23 کیلوگرم موجب میباشد.

غالبا مسافرین برای عزیزان خود سوغاتی یا هدیه تهیه کرده اند. مهاجرین نیز جهت اقامت مجبورهستند قسمتی از وسایل زندگی خود را هرچند بطور محدود به همراه خود به کانادا ببرند. محدودیت حمل بار، این عزیزان را جهت حمل بار به کانادا دچار تردید و مشکل میسازد. دو روش در پیش راه این افراد قرار دارد.

نخست، پرداخت جریمه هنگفت جهت اضافه بار مسافری در پای کانتر پرواز و درهنگام شروع مسافرت. گاها ارزش کالای شما از مقدار پولی که باید بعنوان جریمه پرداخت کنید کمتر است. لذا بی تردید این روش عاقلانه نمیباشد و پرداخت جریمه اضافه بار مسافری درپای کانتر به ضرر شما خواهد بود.

اما راه دوم فریت بار به کانادا از طریق قسمت بار فرودگاه امام خمینی قبل ازپرواز شما به کانادا میباشد. در این حالت عموما هزینه فریت بار به کانادا کمتر از 30 درصد جریمه بار همراه مسافر می گردد. در ضمن این راه سریع ترین ، ایمن ترین و مقرون به صرفه ترین راه جهت ارسال بار و اضافه بار مسافر به کانادا میباشد.

ارسال بار به کانادا ، فریت بار به کانادا توسط لاجیستوپک

مسافرین کانادا با محدودیتهای اعمال شده از طریق ایرلاینها برای مقدار مجاز بار همراه مسافر در پروازهای خارجی مواجهند. آنها میتوانند با تماس با شرکت لاجیستوپک جهت انجام فریت بار به کانادا از خدمات این شرکت بهره ببرند.

در صورت نیاز بسته بندی اصولی بار ایشان در جهت به سلامت رسیدن بارشان به کانادا انجام خواهد شد. سپس به قسمت بار فرودگاه امام خمینی حمل میشود. بار ایشان بصورت هوایی به شهرهای تورنتو ، ونکوور ، مونترال ، کلگری ، ادمونتون و … فریت میشود.

لاجیستوپک در صورت نیاز شما ارسال بار به کانادا و فریت بار به تورنتو ، ارسال بار به ونکوور ، حمل بار به مونترال ، ارسال بار هوایی به کلگری و حمل بار هوایی به ادمونتن را با سریع ترین سرویس و مناسبترین تعرفه فریت بار به کانادا ( هزینه حمل بار به کانادا ) انجام خواهد داد.

خدمات تخصصی لاجیستوپک جهت حمل بار هوایی به کانادا ، ارسال بار هوایی به کانادا

مسافرین دغدغه های فراوانی پس از تحویل بار خود به شرکتهای حمل ، جهت فریت بار، دارند. یکی از این دغدغه ها به سلامت رسیدن بارشان به مقصد موردنظر میباشد. شرکت لاجیستوپک مجری بسته بندی تخصصی و اصولی بار جهت حمل بار هوایی میباشد. تخصص ما فریت بار به کانادا و بسلامت رسیدن بار شما در مقصد مورد نظرتان است.

سایر خدمات لاجیستوپک جهت ارسال اضافه بار مسافری به کانادا از طریق فریت بار به کانادا

  1. بسته بندی مناسب اضافه بار مسافری جهت اطمینان از بسلامت رسیدن آن به مقصد موردنظر. لاجیستوپک میتواند بوسیله پرسنل مجرب، بسته بندی اضافه بار شما رادر منزلتان بطور اصولی و هزینه مناسب بسته بندی نماید.

  2. بار شما توسط پرسنل این شرکت به قسمت بار فرودگاه امام خمینی(کارگو فرودگاه امام خمینی) حمل میشود. سپس پروسه تشریفات گمرکی جهت ارسال اضافه بارتان به مقصد مورد نظرتان جهت ارسال بار به کانادا انجام میگیرد.

  3. بارنامه با مناسبترین هزینه فریت بار به کانادا و پایین ترین تعرفه حمل صادر میشود. بارنامه و رزرو کتبی از شرکت هواپیمایی اخذ شده و به شما تحویل داده خواهد شد.