درصورتی که مایل به ارسال نمونه کالا بخارج از کشور هستید لاجیستوپک میتواند شما را در این امر یاری کند. درصورتیکه کالای شما در رده کالای خطرناک باشد ، لاجیستوپک میتواند بسته بندی کالای خطرناک شما را به انجام برساند. بسته بندی کالای خطرناک با رعایت قوانین مورد تایید شرکتهای هواپیمایی و دستورالعمل نهادهای نظارتی IATA و ICAO انجام میشود. جهت بسته بندی کالای خطرناک، با مناسبترین هزینه، ضمن تهیه MSDS کالا، با لاجیستوپک تماس بگیرید.

بعضی از وسایل در زندگی روزمره بعلت ماهیت وجودیشان بنابر قوانین حمل بین المللی حاوی خطرات نهفته یا آشکار میباشند. این خطرات بهنگام حمل هوایی بر امنیت پروازها، مسافران هواپیماها، کارمندان فرودگاهها و تجهیزات حمل، اثر سوء میگذارد. قوانین بجای محدود کردن کامل حمل این محمولات، به نحوی مورد تدوین قرار گرفته، که با بکارگیری چندین دستورالعمل بهنگام بسته بندی و پذیرش، بیشتر کالاهای خطرناک، قابل حمل بصورت هوایی و دریایی می باشند.

این دستورالعملها بصورت دو سالانه به پرسنل فرودگاهها و ایرلاینها و شرکتهایی بسته بندی، بصورت اجباری آموزش داده می شود. همچنین قوانین و دستورالعمل های بسته بندی کالای خطرناک به صورت سالانه مورد بازبینی و تصحیح قرار می گیرند. بدین نحو اسیدها ، نفت خام ، مواد رادیوکتیو و …با رعایت قوانین، قابل حمل به سرتاسر جهان می باشند.

گروه لاجیستوپک با تجربه و آموزش دیده در بسته بندی کالای خطرنک میباشد. لاجیستوپک سالیان متمادی بسته بندی مورد تایید هواپیماییها را در قسمت بار فرودگاه امام خمینی (فریت فرودگاه امام خمینی ) انجام میدهد. نمونه هایی متعدد محصولات پتروشیمی، نفت خام، اسیدهای صنعتی، وسایل نقلیه و… توسط لاجیستوپک بسایر کشورها ارسال گردیده.

در صورت تمایل به بسته بندی اصولی کالای خطرناک و فریت بار با ما تماس بگیرید.