ارسال بار به صورت هوایی یا دریایی مستلزم رعایت قوانین خاص بین المللی می باشد. اولین قانون در فریت بار، حمل بار هوایی، بسته بندی استاندارد بار و لوازم منزل در پروژه حمل است.

لاجیستوپک با ارائه سرویس مورد تایید شرکت های هواپیمایی، تضمین سلامت لوازم منزل شما تا مقصدتان را بعهده خواهد گرفت.

لاجیستوپک ارائه دهنده خدمات بسته بندی تخصصی لوازم منزل جهت فریت بار، ارسال بار، به خارج از کشور می باشد. عمده مشتریان ما مهاجرین به کشورهای ایالات متحده آمریکا ، کانادا و استرالیا می باشند. این مهاجرین جهت شروع زندگی جدید مایل به حمل لوازم منزل به آمریکا ، کانادا و استرالیا می باشند. لاجیستوپک با در نظر گرفتن هزینه بسته بندی و استفاده از بهترین لوازم بسته بندی شامل جعبه چوبی، پالت پلاستیکی و انواع ضربه گیر، لوازم منزل شما را بسته بندی می کند. سپس با حفاظت منافع و سلامت لوازم منزلتان، محموله شما را با مناسبترین نرخ فریت بار به مقصد خواهد رساند.

لوازم منزل شما در مرحله اول توسط کارشناسان لاجیستوپک بدون دریافت هیچگونه وجه مورد بازدید قرار خواهد گرفت. سپس اعلام قیمت جهت بسته بندی و حمل بار هوایی می شود. در صورت تایید، در مرحله اول لوازم منزلتان در محل مورد نظر شما بسته بندی شده. در مرحله دوم جهت قرار گرفتن در جعبه چوبی یا بر روی پالت پلاستیکی به انبار لاجیستوپک انتقال خواهد یافت. پس از اخذ رضایت از بسته بندی، لوازم منزل به قسمت بار فرودگاه امام خمینی ( کارگو امام خمینی ) منتقل میگردد. در گمرک فرودگاه تشریفات گمرکی جهت خروج لوازم منزل شما از کشور انجام می گیرد. پس از آن بارنامه هوایی، جهت فریت بار، با رزرو کتبی حمل بار به شما تقدیم خواهد گردید.

در صورتی که شما تمایل به فریت بار به صورت دریایی دارید بار شما در منزلتان بسته بندی میشود. سپس در کانتینر چیده شده پس از انجام امور گمرکی جهت ارسال دریایی بار، به بندرعباس منتقل خواهد شد. بارنامه دریایی با مناسبترین نرخ حمل بار دریایی، صادر خواهد گردید.

همان طور که قبلا گفته شد عمده مشتریان لاجیستوپک ، مهاجرین به آمریکا ، استرالیا و کانادا هستند. مهاجرین قصد ارسال لوازم منزل خود به صورت فریت بار یا ارسال دریایی به آمریکا ، استرالیا و کانادا دارند. استانداردهای رعایت شده بسته بندی لوازم منزل توسط لاجیستوپک، در حدی میباشد که همواره مورد تایید شرکتهای هواپیمایی بوده. تا کنون تمامی پروژه های حمل لوازم منزل لاجیستوپک به آمریکا، کانادا و استرالیا با سلامت به مقصد رسیده اند. همچنین رضایت مشتریان در مورد نحوه اجرای پروژه حمل از بسته بندی تا دریافت بارشان در مقصد، همواره کسب گردیده. در صورت نیاز به بسته بندی اصولی لوازم منزل خود و انجام مشاوره در مورد ارسال بار و ارسال لوازم منزل به آمریکا ، ارسال لوازم منزل به کانادا ، ارسال لوازم منزل به استرالیا به صورت فریت بار و یا حمل بار دریایی با ما تماس بگیرید.

خدمات تخصصی گروه لاجیستوپک جهت بسته بندی و ارسال بار لوازم منزل :

نگرانی همیشگی مهاجرین، به سلامت رسیدن لوازم منزل در زمان حمل بار هوایی و یا حمل دریایی لوازم منزل بوده. در جهت رفع این نگرانی لاجیستوپک همواره از بهترین متریال بسته بندی و پرسنل آموزش دیده استفاده مینماید. به همین علت نیز به سلامت رسیدن لوازم منزل شما را به مقصد تضمین می نماید. در صورت نیاز به انجام بسته بندی تخصصی لوازم منزلتان با ما تماس بگیرید.

سایر خدمات لاجیستوپک جهت بسته بندی و حمل لوازم منزل :

1- بسته بندی صحیح بار جهت ارسال بار هوایی یا ارسال بار دریایی یک سرمایه گذاری به حساب می آید. این کار، ضمانت سالم رسیدن بار شما را در زمان تحویل در مقصد مورد نظرتان را نوید می دهد. لاجیستوپک بار شما را با بهترین لوازم بسته بندی و با قیمت مناسب در منزلتان بسته بندی مینماید. این کار در حضور شما، در سریع ترین وقت و با پرسنل آموزش دیده انجام می گیرد.

2- حمل بار به قسمت بار فرودگاه امام خمینی یا گمرک غرب جهت انجام تشریفات گمرکی برای خروج از کشور.

3- صدور بارنامه هوایی یا دریایی بهمراه مناسبترین تعرفه حمل بار ، تحویل بارنامه و رزرو کتبی به فرستنده بار.