یکی از مهمترین خدمات بار هوایی ارائه شده توسط لاجیستوپک بسته بندی بار مسافر میباشد.
این سرویس به مسافرانی ارائه میشود که درایت بخرج می دهند.

آنان در جهت حفظ منافعشان، بجای پرداخت هزینه هنگفت جریمه اضافه بار مسافری در ترمینالهای مسافری، از خدمات فریت بار استفاده مینماید. هزینه فریت بار مسافر، کمتر از سی درصد جریمه اضافه بار، در ترمینالهای های مسافری فرودگاه خواهد بود.

انجام بسته بندی بار مسافر جهت فریت بار، قبل از پرواز و در محل منزل آنان می باشد.

عمده مسافرین کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا و استرالیا مایل به حمل مقدار بیشتری بار به این مقاصد هستند. به دلیل محدودیت ها توسط ایرلاین ها، جهت کسب درآمد بیشتر، مقدار بار مجاز در پروازهای خارجی محدود می باشد. در این هنگام حمل بار به مقدار نامحدود و یا مقدار دلخواه شما در هنگام مسافرت هوایی مقدور نمیباشد. با اعمال جریمه های هنگفت توسط هواپیمایی، پرداخت این جریمه جهت حمل اضافه بار مسافر، بدور از عقل می باشد.

پیشنهاد لاجیستوپک به شما فریت بار، از طریق قسمت بار فرودگاه امام خمینی جهت حمل بار هوایی می باشد. درصورتی که اضافه بار دارید و از روی درایت مایل به پرداخت هزینه های هنگفت جریمه اضافه بار نیستید. شما می توانید با تماس با لاجیستوپک از سرویس بسته بندی بار و فریت بار این شرکت جهت ارسال بار خود استفاده نمایید.

لاجیستوپک قبل از پرواز، با حضور در منزل، پس از تایید، اضافه بار را بصورت اصولی و مورد تایید ایرلاین ها بسته بندی مینماید. در صورت نیاز بر روی پالت های پلاستیک و یا درون جعبه چوبی قرار میدهد. در این صورت بارتان سالم، بدون دخالت کارگران (پایین رفتن احتمال خسارت به بار) به مقصد خواهد رسید. در مرحله بعدی به قسمت بار فرودگاه امام خمینی (کارگو فرودگاه امام خمینی) منتقل می شود. سپس تشریفات گمرکی جهت خروج بار هوایی انجام میگیرد. در این هنگام بارنامه هوایی با مناسبترین تعرفه حمل بار، صادر خواهد شد. اصل بارنامه همراه با رزرو کتبی بار شما، پس از این مرحله به شما تحویل خواهد گردید.در این صورت شما با پرداخت بخش اندکی از هزینه جریمه اضافه بار، بارتان را به مقصد ارسال کرده اید. جهت دریافت محموله خود می بایست به انبار فرودگاه مقصد مراجعه نموده و آن را تحویل بگیرید.

عمده مشتریان در زمینه حمل هوایی بار مسافرین به کشور آمریکا، کانادا و استرالیا می باشند. لذا در صورت نیاز ارسال بار به آمریکا ، ارسال بار به استرالیا ، ارسال بار به کانادا می توانید با اتکا به تجربه گروه لاجیستوپک از خدمات یاد شده استفاده بهینه برده و در کوتاهترین زمان و مناسبترین هزینه فریت بار ( تعرفه حمل بار ) بار خود را به مقصد مورد نظرتان ارسال نمایید.

خدمات بسته بندی بار گروه لاجیستوپک جهت فریت بار ( ارسال بار هوایی) :

قسمت بزرگی از دغدغه مسافرین به سلامت رسیدن بار و صرف هزینه مناسب جهت حمل بار هوایی به مقصد میباشد. لاجیستوپک با تجربه سالیان متمادی، با ارائه خدمات بار هوایی مناسب آماده ارائه سرویس مناسب به مسافرین میباشد. در این راستا، بسته بندی اصولی با مناسبترین متریال توسط پرسنل آموزش دیده با رعایت ضوابط بین المللی انجام میشود. همچنین این سرویس به درخواست شما میتواند در منزل شما و در حضورتان انجام بگیرد. در نظر گرفتن پایین ترین هزینه بسته بندی و مناسبترین هزینه حمل بار هوایی(فریت بار)، در اولویت میباشد. شما میتوانید با سپردن بسته بندی و فریت بار به لاجیستوپک، در این لحظات حساس به سایر امور مهم برسید. آرامش قبل از سفر را با ما تجربه کنید.

سایر خدمات لاجیستوپک جهت فریت بار(ارسال بار هوایی) :

1- بسته بندی وسایل مورد نیاز شما که مایل به فریت آن به صورت هوایی هستید. برای شما که با درایت کامل پرداخت هزینه های هنگفت جریمه اضافه بار را نمیپذیرد. انجام این سرویس به صورت کاملا تخصصی در منزل شما .

2- حمل زمینی بار شما به قسمت کارگو فرودگاه امام خمینی جهت انجام امور گمرکی برای خروج بار از کشور.

3- صدور بارنامه و اخذ آن از هواپیمایی با کمترین هزینه فریت بار (مناسبترین نرخ و تعرفه حمل بار). تقدیم بارنامه و رزرو کتبی به شما جهت آگاهی و اقدام.