حمل دریایی

حمل دریایی لوازم منزل به کانادا

ایرانیان بسیاری قصد مسافرت و یا مهاجرت به کانادا را دارند. این افراد میبایست جهت حمل دریایی لوازم منزل به کانادا بصورت اصولی و صحیح اقدام نمایند. ایشان در مرحله اول باید درفکر بسلامت رسیدن لوازم منزل خود به مقصد ازطریق انجام بسته بندی استاندارد باشند. بسته بندی تخصصی لوازم منزل درهنگام حمل بار دریایی […]

حمل دریایی لوازم منزل به آمریکا

در صورتی که شما مایل به فرستادن تمامی وسایل منزلتان میباشید، فریت بار بصورت هوایی مقرون به صرفه نیست. شما بابت حجم و وزن زیاد بارخود می بایست از ارسال بار دریایی لوازم منزل به آمریکا از طریق کشتی های باربری استفاده نمایید. در اینصورت شما نمیبایست نگران وزن و یا حجمی شدن نحوه محاسبه […]

حمل دریایی لوازم منزل به استرالیا

بسیاری از افراد قصد مسافرت و مهاجرت به کشور استرالیا را دارند. این افراد درصورت تمایل به ارسال وسایل منزل به استرالیا، قبل ازهرگونه اقدامی میبایست بفکرسالم رسیدن بارگرانبهایشان به استرالیا باشند. بسته بندی صحیح، با صبر و حوصله لوازم منزل، توسط افراد متخصص در امر بسته بندی لوازم منزل جهت حمل دریایی لوازم منزل […]

Enter your keyword