بسیاری از افراد قصد مسافرت و مهاجرت به کشور استرالیا را دارند. این افراد درصورت تمایل به ارسال وسایل منزل به استرالیا، قبل ازهرگونه اقدامی میبایست بفکرسالم رسیدن بارگرانبهایشان به استرالیا باشند. بسته بندی صحیح، با صبر و حوصله لوازم منزل، توسط افراد متخصص در امر بسته بندی لوازم منزل جهت حمل دریایی لوازم منزل به استرالیا، موجب عدم خسارت به بار، در طول مسیر حمل دریایی میشود.

هنگامی که شما در صدد فرستادن لوازم منزلتان به استرالیا بصورت کامل و یک جا می باشید. در آن هنگام، فریت بار لوازم منزل به صورت هوایی و با استفاده از هواپیما به صرفه نخواهد بود. زیرا شما می بایست جهت حجم و وزن زیاد بار خود مبلغی گزاف را به شرکت های هواپیمایی پرداخت نمایید. لذا درصورت تصمیم شما بحمل کامل وسایل منزلتان به استرالیا، میبایست از حمل بار دریایی ازطریق کشتی باربری استفاده نمایید. در این حالت دیگر به هیچ وجه نگرانی در قبال مقدار وزن و حجم بار وجود نخواهد داشت.

بسته بندی اصولی و صحیح لوازم منزل شما بصورت حرفه ای در منزل شما انجام خواهد گرفت. سپس در کانتینرهای دریایی بصورت حرفه ای، بارچینی شده. پس از آن جهت تکان نخوردن بار در کانتینر، درطی مسیر حمل، بصورت صحیح و اصولی مهار می شود. در اینصورت بار شما با تضمین و بدون هیچ آسیبی به مقصد مورد نظرتان در استرالیا خواهد رسید.

همانطورکه اشاره شد حمل دریایی “کلیه لوازم منزل” بصورت دریایی بصرفه ومناسب تراز حمل هوایی لوازم منزل به استرالیا میباشد. اما در صورتی که وزن بار شما حدودا از 2000 کیلوگرم بیشتر نباشد. کماکان ارسال لوازم منزل بصورت هوایی به استرالیا هم از لحاظ سرعت، امنیت و از لحاظ مالی به صرفه میباشد.

در صورتیکه شما مایل به پایین آوردن بیشتر هزینه های حمل دریایی باشید. راهکار دیگری نیز جهت حفظ منافع خود وجود دارد. شما می توانید فضای یک کانتینر را با دوستان و آشنایان خود شریک شوید. در اینصورت هزینه های ارسال دریایی لوازم منزل به استرالیا بین افراد تقسیم میگردد.

نکته مثبت در این زمینه، همانطور که اشاره شد، تقسیم هزینه های ارسال بار میباشد. نکته منفی در این است که اگر در طول مسیر و مبادی گمرکی باریکی از افراد دچار مشکل امنیتی باشد. کلیه بار داخل کانتینر در مبادی خروجی و ورودی گمرک در کشور مبدا یا مقصد توقیف خواهد شد. در این وقت این شمایید که میباید جهت رفع اتهام و رفع توقیف بار خود اقدام نمایید. پس از طی مراحل حقوق و قانونی وبا صرف هزینه بار خود را آزاد نمایید.

پیشنهاد مااین است که درصورت مصمم به گروپاژ دریایی یا شراکت فضای کانتینرجهت حمل دریایی لوازم منزل به استرالیا هستید. آشنایی کامل باافرادی که میخواهید کانتینر را با آن ها تقسیم نمایید، داشته باشید تا به مشکل یاد شده دچارنشوید.

ارسال لوازم منزل به استرالیا ، حمل بار دریایی به استرالیا توسط لاجیستوپک

لاجیستوپک قادر است لوازم منزل شما را در محل منزل شما به صورت اصولی بسته بندی نماید. بعداز حمل ان به گمرک انجام تمامی امور تشریفات گمرکی جهت صادرات بار شما به کشور استرالیا انجام خواهد گرفت. سپس حمل زمینی لوازم منزل شما به بندرگاه انجام میشود. دربندرگاه بارگیری کانتینر درکشتی صورت گرفته و بارنامه دریایی با بهترین نرخ حمل دریایی لوازم منزل به استرالیا صادر میشود.

باانجام تمامی پروسه بسته بندی وحمل، لاجیستوپک، ضمانت بسلامت رسیدن لوازم منزل شمارا درشهر مورد نظرتان درکشور استرالیا را مینماید. تجربه لاجیستوپک دربسته بندی و ارسال لوازم منزل به استرالیا، این لحظات پراسترس رابرای شما سهل و شیرین خواهند ساخت.

خدمات تخصصی شرکت لاجیستوپک جهت حمل لوازم منزل به استرالیا

نگرانی مسافرین ومهاجرین به استرالیا درطول پروسه حمل لوازم منزل به استرالیا بسلامت رسیدن این لوازم در مقصد می باشد. لاجیستوپک با استفاده ازبهترین متریال بسته بندی و پرسنل آموزش دیده بار شما را به نحو احسن بسته بندی مینماید. سپس با بارچینی و مهار صحیح با را در کانتینرهای فلزی مخصوص حمل دریایی انجام خواهد داد. لاجیستوپک با انجام اصولی تعهدات خود، بسلامت رسیدن لوازم گرانبهای منزل شما را به کشور استرالیا تضمین خواهد نمود.

در صورت نیاز به مشاوره با ما تماس بگیرید.

سایر خدمات لاجیستوپک جهت حمل لوازم منزل به استرالیا حمل دریایی لوازرم منزل به استرالیا

1- بسته بندی صحیح بار جهت ارسال لوازم منزل به استرالیا یک نوع بیمه و سرمایه گذاری میباشد. این امر یک سرمایه گذاری دربه حداقل رساندن احتمال خسارت به بار شما در حین حمل به استرالیا است. لاجیستوپک بار شما را با مناسبترین لوازم بسته بندی وبهترین هزینه درمنزل شما و دراسرع وقت بسته بندی مینماید.

 

2- حمل بار به بندر و گمرک خروجی بار جهت انجام تشریفات گمرکی. سپس بارگیری کانتینر و حمل دریایی آن به مقصد مورد نظر شما.

 

3- بارگیری کانتینرها در بندرگاه و صدور بارنامه دریایی با مناسبترین نرخ حمل دریایی لوازم منزل به استرالیا. تسلیم بارنامه دریایی به شما جهت آگاهی و اطمینان خاطر.