ایرانیان بسیاری قصد مسافرت و یا مهاجرت به کانادا را دارند. این افراد میبایست جهت حمل دریایی لوازم منزل به کانادا بصورت اصولی و صحیح اقدام نمایند. ایشان در مرحله اول باید درفکر بسلامت رسیدن لوازم منزل خود به مقصد ازطریق انجام بسته بندی استاندارد باشند. بسته بندی تخصصی لوازم منزل درهنگام حمل بار دریایی موجب عدم خسارت به کالا در طول حمل دریایی میشود.در صورتی که شما مایل به ارسال تمامی وسایل منزل به کانادا ، بصورت کامل، میباشید. در اینصورت حمل هوایی لوازم منزل، با هواپیما، از لحاظ مالی به صرفه نمیباشد. شما بابت حجم زیاد و وزن زیاد لوازم منزل میبایست از طریق دریایی بار خود را به کشور کانادا و مقصد برسانید. در صورت حمل دریایی لوازم منزل، دیگر نگرانی های موجود در حمل هوایی مانند وزن حجمی ، معنی ندارد. و شما نگرانی بابت وزن و یا حجم بارتان نباید داشته باشید.

پس از اینکه شما تصمیم قطعی مبنی بر ارسال دریایی لوازم منزل به کانادا گرفتید. بسته بندی اصولی بار شما توسط پرسنل مجرب در منزلتان انجام خواهد گرفت. سپس لوازم منزل در کانتیرنرهای 20 یا 40 فوت بصورت اصولی بارچینی میشود. در مرحله بعد جهت جلوگیری تکان خوردن وسایل شما در طول مسیر حمل، بار شما در داخل کانتینر مهار میگردد. در اینصورت لوازم منزل شما، بدون هیچ آسیب و خسارت به شهر مورد نظر شما در کشور کانادا خواهد رسید.

حمل دریایی لوازم منزل به کانادا هم از لحاظ حمل دریایی آن و هم از لحاظ بسته بندی آن ، بابت حمل “کلیه اسباب و اثاثیه منزل” در مقایسه با حمل هوایی آن کاملا به صرفه می باشد. این در صورتی است که شما قصد ارسال تمامی لوازم منزل خود را داشته باشید. اما درصورتیکه شما بخواهید قسمتی از لوازم منزلتان را به کانادا ارسال نمایید حمل هوایی به کانادا به صرفه میباشد. حمل هوایی وسایلی مانند فرش، لوازم آشپرخانه، تلویزیون، کامپیوتر، پتو، کتاب باهواپیما بصرفه ترین طریق حمل بار به کانادا میباشد. یعنی وزن محاسباتی بار شمااز حدود 2000 کیلوگرم بیشترنباشد ویا اینکه فضای یک کانتینر 20 فوت بطور کامل پر نشود. دراینصورت هنوز امن ترین، سریع ترین و مناسب ترین هزینه، حمل هوایی لوازم منزل با هواپیما میباشد.

یک راهکار بهتر! درصورتی که مایل به ارسال لوازم منزل به کانادا هستید. لوازم منزل شما فضای داخل یک کانتینر را بطور کامل پر نمیکند. میتوانید این فضارا باچند نفر از دوستان وآشنایان شریک شده، هزینه های حمل دریایی را با آنها تقسیم نمایید.

نکته مثبت در این روش هزینه کمتر در حمل بار دریایی میباشد که بین چند نفر تقسیم شده است.

نکته منفی نیز اینست که ممکن است مشکلی برای بار سایرافراد که فضای کانتینر را باشما شریک شده اند پیش بیاید. در اینصورت بار شما در گمرک کشور مبدا یا مقصد به همراه بار آنان توقیف خواهد شد. و یا مورد بازرسی مضاعف قرار خواهد گرفت. در اینصورت شما باید بدنبال رفع این مشکلات بروید، و بار خود را پس طی مراحل قانونی طولانی آزاد نمایید.

لذا پیشنهاد می شود در صورتی که مایل به اشتراک فضای کانتینر به صورت گروپاژ با افراد دیگر هستید. حتما آشنایی کامل با این افراد داشته باشید. تا اینکه در مبادی گمرکی و یا در طول پروسه حمل دریایی به مشکلات یاد شده دچار نشوید.

ارسال لوازم منزل به کانادا ، حمل بار دریایی به کانادا توسط لاجیستوپک

لاجیستوپک مجری بسته بندی تخصصی لوازم منزل شما در منزل خودتان. با پرسنل آموزش دیده بسته بندی لوازم منزل شما را بوسیله لوازم استاندارد به انجام رسانده. از بابت به سلامت رسیدن لوازم منزل به کانادا، بار شما را تضمین مینماید. پس از بسته بندی لوازم منزل شما جهت انجام تشریفات گمرکی به اداره گمرک حمل میشود.

سپس برای بارگیری بر روی کشتی به صورت زمینی به بندر حمل میشود. در این هنگام بارنامه دریایی، جهت ارسال دریایی لوازم منزل به کانادا با بهترین تعرفه حمل دریایی صادر میگردد. لاجیستوپک لوازم شما را با تضمین بسلامت رسیدن آن، به شهر مورد نظرتان در کانادا، خواهد رساند.

لاجیستوپک تجربه مهاجرت و نقل مکان و اسباب کشی از ایران به کانادا را برای شما سهل و آسان خواهد نمود.

خدمات تخصصی لاجیستوپک جهت حمل لوازم منزل به کانادا

بیشترین نگرانی مهاجرین و مسافرین به کشور کانادا در طی ارسال لوازم منزل به کانادا، بسلامت رسیدن لوازم گرانبهایشان میباشد. لاجیستوپک با استخدام پرسنل آموزش دیده، استفاده از مواد بسته بندی استاندارد، بارچینی صحیح و مهار لوازم منزل درون کانتینر، بسلامت رسیدن بار شما به مقصد مورد نظرتان در کشور کانادا را تضمین می نماید.

در صورت نیاز به ارسال بار دریایی خود به کانادا با ما تماس بگیرید

سایر خدمات لاجیستوپک جهت ارسال لوازم منزل به کانادا ، حمل دریایی لوازم منزل به کانادا

1- پرداخت هزینه منطقی برای بسته بندی صحیح لوازم منزل برای بسلامت رسیدن باربه مقصد یک سرمایه گذاری بحساب میاید. این سرمایه گذاری در جهت به حداقل رساندن احتمال بروز خسارات به لوازم منزل شما میباشد. لاجیستوپک لوازم منزل شما را با بسته بندی مناسب و هزینه های مناسب حمل بار دریایی به مقصد خواهد رساند.

 

2- حمل زمینی بار به بندر و انجام تشریفات گمرکی و بارگیری کانتینر در بندرگاه بر روی کشتی.

 

3- صدور بارنامه دریایی با مناسبترین نرخ حمل دریایی لوازم منزل با کشتی به کانادا. تسلیم بارنامه به فرستنده جهت آگاهی.