در صورتی که شما مایل به فرستادن تمامی وسایل منزلتان میباشید، فریت بار بصورت هوایی مقرون به صرفه نیست. شما بابت حجم و وزن زیاد بارخود می بایست از ارسال بار دریایی لوازم منزل به آمریکا از طریق کشتی های باربری استفاده نمایید. در اینصورت شما نمیبایست نگران وزن و یا حجمی شدن نحوه محاسبه بار خود باشید. پس از قطعی شدن تصمیم شما مبنی بر حمل دریایی لوازم منزل به آمریکا با کشتی. بار شما به نحو اصولی در منزلتان بسته بندی میشود. سپس با بارچینی منظم توسط پرسنل مجرب بطور صحیح و اصولی در کانتینرهای فلزی بارچینی خواهدشد. پس از مهار شدن در کانتینر، سالم و بدون هیچ آسیبی بمقصد مورد درخواست شما به ایالات متحده خواهد رسید.

مهاجران بسیاری قصد عزیمت به کشور آمریکا را دارند. این افراد جهت ارسال وسایل منزل به آمریکا میبایست درمرحله اول بفکر سلامت رسیدن لوازم گرانبهای خود به مقصد باشند. بسلامت رسیدن بار، ازطریق بسته بندی اصولی لوازم، بوسیله افرادمتخصص دراین رشته، قبل از ارسال بار به آمریکا، حصول میاید. بسته بندی اصولی و تخصصی لوازم منزل به هنگام حمل دریایی امری بسیار مهم و حیاتی میباشد. این کار موجب عدم زیان به صاحب کالا در انتهای پروژه حمل از طریق فریت دریایی می شود.

حمل لوازم منزل به آمریکا بطریق دریایی، دربیشتر مواقع هم درحمل وهم دربسته بندی از نظرهزینه برای شما بصرفه میباشد. البته این در صورتی است که شما قصد ارسال تمامی لوازم منزلتان را به آمریکا داشته باشید. اگر وزن بار شما از نظر محاسباتی در حدود 2000 کیلوگرم و یا کمتر باشد. فریت باربه آمریکا از طریق بار هوایی قطعا به صرفه تر خواهد بود.

همچنین در صورتی که شما مایل به ارسال دریایی بار خود به آمریکا با هزینه های کمتری باشید. میتوانید با شریک شدن فضای داخل یک کانتینر با یکی از دوستان و آشنایان اقدام به حمل بار دو و یا سه خانوار، از مبدا ایران به مقصد ایلات متحده، نمایید. در اینصورت هزینه حمل بار دریایی بین این افراد تقسیم شده. در نتیجه بار لوازم منزل شما با هزینه کمتری به ایالات متحده میرسد.

نکته مثبت در این مواقع هزینه کمتر در حمل لوازم منزل از طریق دریایی می باشد. نکته منفی وقتی است که مشکلی برای بار یکی از این افراد در گمرک مبدا یا مقصد پیش بیاید. در اینصورت بار شما نیز در مرز به همراه سایر بارهای داخل کانتینر توقیف خواهد شد. شما مشمول پرداخت هزینه جهت خساراتی مانند انبارداری و پرداخت هزینه های اداری جهت رفع اتهام میشوید.

توصیه مابه شما اینست که جهت انجام اینکار ازسلامت افرادی که میخواهید باآنان فضای کانتینر راشریک شوید، آگاهی داشته باشید. از حمل بار خود با افرادی که با آنها آشنایی ندارید بصورت گروپاژ بعلت ذکر شده شدیدا خودداری نمایید.

ارسال لوازم منزل به آمریکا ، حمل بار دریایی به آمریکا توسط لاجیستوپک

لاجیستوپک مجری بسته بندی اصولی، تخصصی و استاندارد لوازم منزل جهت ارسال به آمریکا میباشد. لوازم منزل شما جهت ارسال به آمریکا در منزلتان بسته بندی میشود. بعد از انجام بسته بندی اصولی بار شما برای انجام تشریفات به گمرک حمل میشود. سپس حمل زمینی بار لوازم منزل شما به بندر جهت بارگیری بر روی کشتی انجام خواهد شد. در این حین بارنامه دریایی شما با بهترین نرخ ارسال دریایی لوازم منزل به آمریکا، صادر خواهدگردید.

لاجیستوپک لوازم شما را با تضمین بسلامت رسیدن آن، به مقصد مورد نظر در ایالات متحده آمریکا میرساند. پرسنل آموزش دیده، با بسته بندی صحیح لوازم منزل شما ، از بابت بسلامت رسیدن آن بمقصد تضمین خواهند نمود. لاجیستوپک تجربه اسباب کشی و نقل مکان ازیک طرف کره خاکی به طرف دیگر آن را برای شما آسان مینماید.

خدمات تخصصی شرکت لاجیستوپک جهت حمل لوازم منزل به آمریکا

نگرانی عمده مهاجرین محترم بسلامت سیدن لوازم منزل آنان در طی پروسه حمل دریایی لوازم منزل آنان بوده. لاجیستوپک با استفاده از پرسنل اموزش دیده ، متریال مناسب ، بارچینی صحیح و مهار درست بار شما در داخل کانتینرها بسلامت رسیدن بار شما به ایالات متحده را تضمین می نماید

درصورت نیاز به ارسال بار دریایی خود به آمریکا با ما تماس بگیرید.

سایر خدمات لاجیستوپک جهت حمل لوازم منزل به آمریکا ، حمل دریایی لوازم منزل به آمریکا

1- بسته بندی صحیح جهت ارسال لوازم منزل به آمریکا سرمایه گذاری دربه حداقل رساندن خسارت به بارحین تحویل میباشد. لاجیستوپک بار شمارا با مناسبترین لوازم بسته بندی و بهترین هزینه درمنزل شما و در اسرع وقت بسته بندی مینماید.

 

2- حمل بار به بندر و گمرک خروجی بار جهت انجام تشریفات گمرکی. بارگیری کانتینر و حمل دریایی آن به مقصد مورد نظر شما.

 

3- صدور بارنامه دریایی با مناسبترین نرخ حمل دریایی لوازم منزل به آمریکا