درصورتی که مسافرین مایل به نگهداری اضافه بارشان در انبار شرکت لاجیستوپک باشند. یا درخواست نگهداری بارشان بعد از سفر و ارسال آن پس از طی مدتی به مقصد مورد نظرشان را داشته باشند. لاجیستوپک میتواند به مدت محدودی اضافه بار آن ها را در انبارهایی مجهز به سیستم های امنیتی و نگهبان مسلح ، سگ نگهبان نگاه داشته. پس از تایید فرستنده کالا جهت ارسال اضافه بارشان به مقصد نهایی اقدام نمایند.

درصورت درخواست این سرویس با ما تماس حاصل نمایید