انواع کالا، روزانه در پروژه های بسته بندی و حمل هوایی و یا حمل دریایی، در سرتاسر دنیا جابجا میشوند. بعضی از لوازم منزل ارزش معنوی یا مادی ویژه ای برای صاحب خود دارند. این لوازم نیاز به مراقبت ویژه در طول پروژه ارسال بار به مقصد نهایی را طالب می باشند. بطور مثال بوفه ، ویترین ، پیانو ، لوستر ، تابلوهای نفیس فرش ، تابلوهای نقاشی گران بها ، آینه و مجسمه ها به دلیل ارزش مادی آن ها و گاها به دلیل ارزش معنوی که اینگونه وسایل برای صاحب خود دارند می بایست با دقت دو چندان بسته بندی و بارچینی شده و با خیال راحت به مقصد نهایی به دست گیرنده کالا برسد.

شرکت لاجیستوپک تجربه سالیان متمادی در بسته بندی تخصصی انواع لوازم منزل را دارا میباشد. این شرکت میتواند درجهت سلامت بارشما و باتهیه انواع جعبه چوبی، بسلامت رسیدن بارشما درپروژه فریت بار را تضمین نماید. جعبه های چوبی تهیه شده در کارگاه نجاری این گروه سلامت صدها پروژه فریت بار را تابه امروز تامین نموده. این اطمینان نیزمی تواند بشماکه بدنبال بسته بندی مناسب جهت لوازم منزل خود  یا تجهیزات علمی وفرهنگی هستید، منتقل شود. پس از استفاده از این جعبه ها، بار شما بدون هیچگونه دغدغه، بسلامت به مقصد نهایی خواهد رسید.

مسافرین توجه داشته باشند بعضی از لوازم منزل بجهت حساسیت فیزیکی، ارزش مادی یامعنوی ، حتما می بایست از دقت دوچندان و استحکام بیشتر در بسته بندی آن ها به هنگام حمل هوایی و یا حمل دریایی ، اطمینان حاصل کرد. بعضی از وسایل منزل مانند اینه ، تابلوی نقاشی ، لوستر ، بوفه و ویترین ، شیشه میز ناهارخوری بعلت حساسیت فیزیکی و شکننده بودن می بایست درطول پروسه حمل طولانی هوایی ویا دریایی درون جعبه های مستحکم قرار گرفته تا اطمینان جهت بسلامت رسیدن آن ها در مقصد بعمل آید. تمامی شرکتهای حمل هوایی از پذیرش اینگونه بارهای حساس بدون داشتن بسته بندی مناسب وجعبه چوبی مستحکم خودداری بعمل میاورند. بعضی ازبارها مانندیادگار نسلهای قبل، لوازم آنتیک و عتیقه بجهت ارزش مادی ومعنوی آنها میبایست درون جعبه چوبی مستحکم قراربگیرند. تا از بسلامت رسیدن آن ها در طول حمل بار هوایی یا حمل دریایی طولانی اطمینان حاصل نمود.

 گروه لاجیستوپک از پرسنل مجرب در کارگاه نجاری مستقر در این شرکت بهره میجوید. این شرکت توانایی تولید انواع جعبه چوبی مستحکم، جهت حمل لوازم منزل بخارج از ایران، دراسرع وقت ومناسبترین قیمت رادارد.توجه داشته باشید که جعبه های تولیدی این شرکت جهت حمل لوازم منزل و اسباب و اثاثیه به کشورهای آمریکا و کانادا و استرالیا با سمپاشی و ممهور به مهر سمپاشی همراه با مدارک لاتین به شما تحویل خواهد شد.

درصورت نیاز به این خدمات با ما تماس حاصل نمایید.